Saturday, 8 September 2012

Membaca itu perintah Allah, Iqra'.Ia bukan sekadar untuk dibanggakan ataupun sekadar lulus ujian tetapi menguasai ilmu juga adalah untuk mengenali Dia......

No comments:

Post a Comment

Thank you 4 comment